پست های ارسال شده در مرداد سال 1387

ژتابستان رو به اتمام و قطعی برق و نتایج نظر سنجی !!

سلام چطوررررررررررررررررررید ؟!؟!   با این تابستون رو به اتمام چیکار میکنید ؟؟؟؟   شما هم بوی مدرسه رو حس میکنننننننننننننننید ؟؟؟؟؟؟؟؟   دیگه هرجا میریم ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 19 بازدید